Zadanie tablice

W nowym projekcie stwórz program, który wcztytuje
plik przy użyciu funkcji File.ReadAllText(…)
i liczy ile wyrazów znajduje się w tym pliku
oraz daje możliwość określenia dowolnego słowa np: „bez”
i zwraca liczbę wystąpień słowa „bez” w tym pliku