Zadanie pierwsze liczby

Stworz nowy projekt w ktorym,
uzytkownik poda dwie liczby (dowolne)
i poda znak np: *
(jeden znak z: + – * /)

Program wygeneruje wynik, którry jest rezultatem
obliczenia działania tych liczb (a i b)
uwzględniajac znak