Zadanie zgadula

Wiedząc, że jest takie polecenie: int r = new Random().Next(1,10) które zwraca nam losową liczbę od 1 do 10, na razie nie wnikając dlaczego jest taki dziwny zapis stwórz program „zgadula” Program losuje na początku liczbę od 1 do 10 Użytkownik próbuje w 3 próbach zagdnąć tę liczbę Jeżeli mu się uda wypisuje „wygrałeś” Jeżeli

Zadanie pierwsze liczby

Stworz nowy projekt w ktorym, uzytkownik poda dwie liczby (dowolne) i poda znak np: * (jeden znak z: + – * /) Program wygeneruje wynik, którry jest rezultatem obliczenia działania tych liczb (a i b) uwzględniajac znak