Zgłoszenia tematy aplikacje desktopowe i mobilne

1. Omówienie nowoczesnych metod projektowania wyglądu aplikacji desktop. Narzędzia wspierające projektowanie aplikacji

2. Omówienie elementów języka XAML: Kontenery i pozycjonowanie obiektów, Geometria 2D (kształty, pędzle i pióra), Transformacje i animacje 2D, Style i szablony

3. Komunikacja pomiędzy komponentami (Communication Protocols), Architektura aplikacji zorientowanej na usługi sieciowe. Komunikacja pomiędzy komponentami (WCF). Implementacja przepływu danych (Workflow). Specyfika aplikacji opartych o usługi sieciowe (Smart client).

4. Sposoby implementacja przepływu danych (Workflow) w różnych technologiach

5. Budowa aplikacji opartych o serwisy WWW (Smart client), Serializacja i deserializacja obiektów do XML.

6. Transformacje XSLT

7. Wykorzystanie XML Web Services we współczesnych aplikacjach. Zasady tworzenia bezpiecznych aplikacji opartych o XML Web Services Architektura aplikacji opartych o XML Web Services

8. Omówienie środowiska budowy aplikacji na urządzenia mobilne

9. Programowanie aplikacji mobilnych: Wzorzec architektoniczny MVVM w Silverlight,Podobieństwa interfejsu w WPF i Silverlight, Multimedia w WPF, Wiązanie kontrolek WPF z danymi

10. Wykorzystanie elementów aplikacji desktop w budowie aplikacji WWW.

11 Omówienie narzędzi wspierających projektowanie wyglądu aplikacji desktop z wykorzystaniem narzędzi „Expression Blend” oraz „Sketch Flow”

12. Rodzaje aplikacji bazujących na deklaratywnym opisie wyglądu ekranu.
Microsoft XAML wykorzystywany w Silverlight, Windows Presentation Foundation (WPF), Windows Phone oraz aplikacjach Windows Store (dawne Metro);
Java FXML stosowany w JavaFX;
Android – pliki XML definiujące GUI.

13 Aplikacje typu Single-Page Applications (SPAs) – sposoby implementacji

14 nowoczesne techniki programowowania javascript – angular

15 nowoczesne techniki programowowania javascript – react

16 generowanie modelu aplikacji LLBLGen

17 Aplikacje bazujące na frameworku ASP.MVC

18 Systemy do kontroli wersji – porównanie

https://goo.gl/forms/ejcD75ViS9sWHZ2R2

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1VytqQBumCc54U5TZrPglPSyBKY7AtCTr3W1vlV9Ny_U/edit?usp=sharing