Zgłoszenia tematy aplikacje desktopowe i mobilne

1. Omówienie nowoczesnych metod projektowania wyglądu aplikacji desktop. Narzędzia wspierające projektowanie aplikacji 2. Omówienie elementów języka XAML: Kontenery i pozycjonowanie obiektów, Geometria 2D (kształty, pędzle i pióra), Transformacje i animacje 2D, Style i szablony 3. Komunikacja pomiędzy komponentami (Communication Protocols), Architektura aplikacji zorientowanej na usługi sieciowe. Komunikacja pomiędzy komponentami (WCF). Implementacja przepływu danych (Workflow). Specyfika