Zadanie aspx

Stwórz nową stronę w .aspx
z przyciskiem i kontrolką typu
label

po wciśnięciu przycisku w kontrolce
label proszę wyświetlić
wszystkie imiona i nazwiska zawodników
wczytanych z pliku zawodnicy.txt