Zadanie aspx

Stwórz nową stronę w .aspx z przyciskiem i kontrolką typu label po wciśnięciu przycisku w kontrolce label proszę wyświetlić wszystkie imiona i nazwiska zawodników wczytanych z pliku zawodnicy.txt