zadanie bazy

Stworz nową klasę:
SQLManager, która posiada prywatne pole typu
string – connection string uzupełniany w
konstruktorze.

Posiada także metodę „WyslijSQL” , z jednym parametrem
typu string – polecenie sql
a zwraca tablicę tablic typu string ze zwracanymi
wartościami z bazy danych.