zadanie bazy okienkowa

Stworz aplikacje okienkową
z polem tekstowym gdzie mozna wpisac
dowolne polecenie SQL

Wynik zostanie wyswietlony w listbox
po kliknięciu przycisku „wykonaj”

skorzystaj z klasy SQLManager

(add existing item na projekcie)