Polaczenie z Baza

 SqlConnection connection; // odpowiada za nazwiązanie połączenia z bazą
      SqlCommand command; // odpowiada za przechowywanie polecen SQL
      SqlDataReader dataReader; // czytnik danych z bazy 

      string connetionString =
        "Data Source=.\\sqlexpress;Initial Catalog=A_zawodnicy;User ID=sa;Password=alx";

      connection = new SqlConnection(connetionString); //połączenie wie z czym się łączyć

      connection.Open();

      string sql = "select * from zawodnicy";
      command = new SqlCommand(sql, connection);

      dataReader = command.ExecuteReader(); // wysłanie polecenia do bazy danych
      // w tym dataReder będą (w przyszłości znajdować się wyniki a konkretnie 
      // nie wyniki aktualnie czytany rekord) 

 // proszę czytaj dane z bazy (pierwszy rekord) 
dataReader.Read(); 
// czytaj kolejny rekord Console.WriteLine(dataReader.GetValue(2));
     // while (dataReader.Read())
     // {
      //   Console.WriteLine(dataReader.GetValue(2));
      // }

    


      connection.Close();

      Console.ReadKey();