zadanie bazy okienkowa

Stworz aplikacje okienkową z polem tekstowym gdzie mozna wpisac dowolne polecenie SQL Wynik zostanie wyswietlony w listbox po kliknięciu przycisku „wykonaj” skorzystaj z klasy SQLManager (add existing item na projekcie)

zadanie bazy

Stworz nową klasę: SQLManager, która posiada prywatne pole typu string – connection string uzupełniany w konstruktorze. Posiada także metodę „WyslijSQL” , z jednym parametrem typu string – polecenie sql a zwraca tablicę tablic typu string ze zwracanymi wartościami z bazy danych.

Polaczenie z Baza

SqlConnection connection; // odpowiada za nazwiązanie połączenia z bazą SqlCommand command; // odpowiada za przechowywanie polecen SQL SqlDataReader dataReader; // czytnik danych z bazy string connetionString = „Data Source=.\\sqlexpress;Initial Catalog=A_zawodnicy;User ID=sa;Password=alx”; connection = new SqlConnection(connetionString); //połączenie wie z czym się łączyć connection.Open(); string sql = „select * from zawodnicy”; command = new SqlCommand(sql, connection); dataReader