Zadania domowe

JHTMLLET – Tagi HTML Często się zdarza, że pisząc stronę internetową piszemy tagi HTMLowe w postaci dużych, a czasami małych liter. Powoduje, że kod strony wygląda nieestetycznie. Twoim zadanie jest napisanie programu, który przerobi wszystkie tagi HTMLowe na duże litery, tzn, wszystkie litery pomiędzy znakami „<” a „>” zamieni na duże litery. Input Na wejściu

Zadanie zawodnicy

W nowym projekcie (solucja dzien 3 ) pobierz plik zawodnicy.txt na dysk (c:\dane\zawodnicy.txt) Wczytaj dane do tablicy tablic lub tablicy dwuwymiarowej Jak Ci się wydaje, która struktura jest „wyogdniejsza” do przechowywania danych plik

Notatka o debugowaniu

1) postawienie/usunięcie pułapki – kliknięcie na szarą kolumnę po lewej stronie 2) wyłączenie/włączenie pułapki (disable/enable breakepoint) 3) usunięcie/wyłączenie/włączenie wszystkich pułapek z projektu – pasek narzędzi -> Debug 4) Przechodzenie do następnego kroku: F10 5) Wejście do środka metody: F11 6) Podejrzenie wartości danej zmiennej – najechanie myszką na nazwę zmiennej 7) Podejrzenie wartości wszystkich zmiennych

Zadanie dane z sieci web

W nowym projekcie poproś o wczytanie kraju np: pol i wyświetl jaki jest średni wzrost i średnia waga zawodników dla danego kraju. PRogram działa w pętli i pozwala na cykliczne wczytywanie kraju i wyświetlanie wyniku plik

Zadanie tablice

proszę umieścić ten framgnet tekstu w nowym pliku tekstowym na dysku pod ścieżką: c:\dane\plik.txt Następnie korzystając z konstrukcji: string zawartosc = File.ReadAllText(sciezkaDoPliku) ; wczytaj zawartośc pliku do zmiennej i policz ile wyrazów znajduje się w tym pliku (wykorzystaj tablice) fragment tekstu: Pogoda przyniosła w Polsce ocieplenie, ale aura w innych częściach kontynentu mocno daje się