Zadanie zawodnicy UI

W nowym projekcie stwórz program, który pozwala na wczytanie
dowolnego pliku z danymi.
Program pozawala na określenie ścieżki do pliku
a także pozawla na określenie znaku separacji danych
np: „;” (średnik) lub „,” (przecinek) lub ” ” (spacja)

Wybór znaku separacji zrealizuj przy pomocy kontrolki radiobutton
Dodatkowo daj możliwość okreśenia czy podczas importu pliku
ma być pomijany pierwszy wiersz (nagłówek) – zrób to przy pomocy
Checkbox

Gdy zostanie wciśnięty przcisk „załaduj dane” , po załadowaniu
dostajemy komunikat: „Dane załadowane poprawnie”
lub „Błąd podczas ładowania” gdy wystąpił jakiś błąd