Zadanie Błędy

W nowym projekcie (aplikacja okienkowa)
Zrob klase PlikManager , która realizuje zadanie wczytwania plików
i danych do tablicy Zawodnikow.

Klasa posiada pole: Separator – określające znak separacji
i pole „pominNaglowe” – określajace czy mamy pomijać nagłówek.

Klasa posiada Właściwość – ścieżka do pliku określająca ścieżkę
do czytanego pliku

Gdy następuja próba przypisania niepoprawnej ścieżki (do pliku, który
nie istnieje – klasa rzuca błędem)

Klasa posiada metodę GenerujDane, która zwraca Zawodnicy[] (tablcicę)
wczytaną z pliku. Gdy konwersja się nie powiedzie, klasa generuje
błąd z komunikatem „błąd wczytania danych”

Projekt do pobrania

Dzien6A

UWAGA: można wspomóc się klasą ZawodnicyManager z projektu P11ZadanieZawodnicy z dnia 4