Zadanie Błędy

W nowym projekcie (aplikacja okienkowa) Zrob klase PlikManager , która realizuje zadanie wczytwania plików i danych do tablicy Zawodnikow. Klasa posiada pole: Separator – określające znak separacji i pole „pominNaglowe” – określajace czy mamy pomijać nagłówek. Klasa posiada Właściwość – ścieżka do pliku określająca ścieżkę do czytanego pliku Gdy następuja próba przypisania niepoprawnej ścieżki (do

Zadanie zawodnicy UI

W nowym projekcie stwórz program, który pozwala na wczytanie dowolnego pliku z danymi. Program pozawala na określenie ścieżki do pliku a także pozawla na określenie znaku separacji danych np: „;” (średnik) lub „,” (przecinek) lub ” ” (spacja) Wybór znaku separacji zrealizuj przy pomocy kontrolki radiobutton Dodatkowo daj możliwość okreśenia czy podczas importu pliku ma