Zadanie zawodnicy manager

Proszę „wynieść” mechanizm transformacji string[] na zawodnicy[]
do osobnej klasy o nazwie ZawodnicyManager