Zadanie rodzina i firma

Zadanie 1:

Stwórz klasę firma
firma posiada nazwę,
firma zatrudnia pracowników.
Każdy pracownik (pracownik ma imie, nazwisko) może wystawić fakturę
na fakturze znajdują się towary.
Faktura moze posiadac numer faktury. Towar posiada nazwę i cenę netto i brutto
Zamodeluj powyższą sytuację w programie i stwórz przykładową firmę

Zadanie 2:

Stwórz klasę człowiek,
człowiek posiada imię, nazwisko, wiek,
a także rodziców (mamę i tatę) i dzieci, rodzeństwo, babcię, żonę
Zamodeluj powyższą sytuację.

W programie stwórz nową instancję człowieka
(siebie) wraz z najbliższymi członkami rodziny