Zadanie przeciążanie metod i konstruktorów

W nowym projekcie stwórz klasę Kalkulator

Klasa kalkulator posiada przeciążoną metodę Policz
W metodzie policz możemy podać:
– albo 2 argumenty typu int
– albo 3 argumenty typu int
– albo tablicę argumentów typu int (czyli metoda jest przeciążona 3 razy)

Metoda zwraca wynik dodawania lub mnożenia podanych na wejściu liczb
To czy jest to mnożenie czy dodawanie określa enumerator (TypOperacji),
który jest polem w klasie Kalkulator.
Podczas tworzenia nowej instacji klasy Kalkulator możemy nie podawać
na wejściu (w konstruktorze) argumentu- wtedy domyslnie metoda Policz
wykonuje dodawanie. Jeśli podamy na wejściu enumerator (Typ) to metoda
policz wykona taką operację jaka jest zdefiniowana w enumeratorze