Zadanie program okienkowy

 

Stwórz program okienkowy z textboxem, w którym
można podać ścieżkę do pliku

Po kliknięciu przycisku Policz
Dostajemy komuniakt w postaci messageBox,
z informacją ile linii znajduje się w pliku.

np dla pliku Zawodnicy.txt dostaniemy wynik: 18