Zadanie program okienkowy

  Stwórz program okienkowy z textboxem, w którym można podać ścieżkę do pliku Po kliknięciu przycisku Policz Dostajemy komuniakt w postaci messageBox, z informacją ile linii znajduje się w pliku. np dla pliku Zawodnicy.txt dostaniemy wynik: 18

Zadanie przeciążanie metod i konstruktorów

W nowym projekcie stwórz klasę Kalkulator Klasa kalkulator posiada przeciążoną metodę Policz W metodzie policz możemy podać: – albo 2 argumenty typu int – albo 3 argumenty typu int – albo tablicę argumentów typu int (czyli metoda jest przeciążona 3 razy) Metoda zwraca wynik dodawania lub mnożenia podanych na wejściu liczb To czy jest to

Zadanie właściwości

Z zastosowaniem Właściwości proszę stwórz klasę czlowiek w taki sposób, że niezależnie od tego jak podamy mu imię i nazwisko (z małych czy dużych liter to zawsze do pola wejdzie napis z dużej litery) Dodaj Wlasciwosc ImieINazwisko – zwracająca imie i nazwisko ze spacją

Zadanie rodzina i firma

Zadanie 1: Stwórz klasę firma firma posiada nazwę, firma zatrudnia pracowników. Każdy pracownik (pracownik ma imie, nazwisko) może wystawić fakturę na fakturze znajdują się towary. Faktura moze posiadac numer faktury. Towar posiada nazwę i cenę netto i brutto Zamodeluj powyższą sytuację w programie i stwórz przykładową firmę Zadanie 2: Stwórz klasę człowiek, człowiek posiada imię,