Zadania B

Zadanie 1:
W nowym projekcie, stworz klasę człowiek.
Czlowiek posiada imię, nazwisko, wzrost i wagę.

Dodaj metodę PodajDane która zwraca imię i nazwisko (zawsze z dużych liter, niezależnie
jak zostało wpisane na wejściu) i bmi.

Przykładowy wynik wywołania metody PodajDane: Jan Kowalski bmi: 34,65

Zadanie 2:
Stworz kalkulator, która posiada jedną metodę „Policz” przyjmujacą dwa argumnenty typu double

W zależności od tego jak został skonfigurowany kalkulator metoda policz albo wykona dodwanie
albo odejmowanie albo dzielenie albo mnozenie. Skąd metoda ma wiedzieć co ma robić? Wykorzystaj
do tego pole. Zastanów się jakiego typu powinno być to pole