Zadania A

Zadanie 1
W nowym projekie stworz Klasę „KalkulatorDodajacy”,
ktory posiada metodę „Dodaj” zwaracającą typ double i przyjmującą dwa argumenty typu double
Stworz nową klasę „KalkulatorOdejmujący”, która posiada podobną metodę „Odejmij”
Przetestuj obydwie klasy w metodzie Main

Zadanie 2
Rozszerz poprzedni projekt o klasę Kalkulator. Klasa Kalkulator posiada dwie metody:
Dodaj i odejmij. Sama realizacja dodwania i odejmowania w metodach jest przprowadzana
przy pomocy klas pomocniczych : KalkulatorDodajacy i KalkulatorOdejmujący

Zadanie 3
Stwórz klasę TekstManager. Klasa ta pozwala, w metodzie „PodajDlugoscWyrazow”,
na wczytanie dowolnego zdania np: „ala ma kota”
i zwraca tablicę długości poszczególnych wyrazów. Wynik dla powyższego zdania to [3,2,4]

 

Zadanie 4
Do klasy TekstManager dodaj metodę „Rozszerz”, która wczytuje słowo np: „ala” i zwraca
rozszerzone słowo, powtórzone tyle razy ile liter ma te słowo. Wynik to „alaalala” bo ala ma 3 litery
Zrealizuj to zadanie tak aby w metodzie Rozszerz wywołać „samego siebie” czyli jeszcze raz metodę
rozszerz (tzw. Rekurencja)

Zadanie pomocnicze 4a
Uzywajac rekurencji wypisz na konsolę 10 liczb od 1 do 10