Zadanie zawodnicy

Stworz program, który pozwala na wczytanie pliku zawodników
i wyświetla jaka jest średnia waga wszystkich zawodników