Zadanie zawodnicy 2

Napisz program, który pozwala na wygenerowanie
pliku csv( rozszerzenie csv- czytane przez Excel)
Program wczytuje plik zawodnicy, następnie pyta
o kraj (np „POL”)
następnie generuje plik .csv z rekordami tylko polaków