Zadanie pliki

Napisz program, który pozwala na wczytanie dowolnego
pliku (podanego przez uzytkownika jako parametr)

Na wyjściu program wypisuje liczbę wyrazów i znaków
(bez spacji i przejścia do nowej linii)