Zadanie daty

Stworz program, który pozwala na wczytanie
roku i miesiąca
przykładowe wejście:
2017
5

W odpowiedzi zwraca średnią temperaturę pobraną ze strony:
http://www.pimr.poznan.pl/bup/gethd2003.php?pf=2