Zadania domowe I zjazd

JHTMLLET – Tagi HTML Często się zdarza, że pisząc stronę internetową piszemy tagi HTMLowe w postaci dużych, a czasami małych liter. Powoduje, że kod strony wygląda nieestetycznie. Twoim zadanie jest napisanie programu, który przerobi wszystkie tagi HTMLowe na duże litery, tzn, wszystkie litery pomiędzy znakami „” zamieni na duże litery. Input Na wejściu znajduje się

Zadanie daty

Stworz program, który pozwala na wczytanie roku i miesiąca przykładowe wejście: 2017 5 W odpowiedzi zwraca średnią temperaturę pobraną ze strony: http://www.pimr.poznan.pl/bup/gethd2003.php?pf=2

Zadanie zawodnicy 3

Napisz program, który w pętli pyta o id zawodnika (nr) i w odpowiedzi zwraca jego nazwisko Program kończy swoje działanie gdy uzytkownik napisze „koniec” Przy realizacji tego zadania wykorzystaj dwie tablice: „identyfikatory” i „nazwiska”

Zadanie zawodnicy 2

Napisz program, który pozwala na wygenerowanie pliku csv( rozszerzenie csv- czytane przez Excel) Program wczytuje plik zawodnicy, następnie pyta o kraj (np „POL”) następnie generuje plik .csv z rekordami tylko polaków

Zawodnicy rozwiązanie

string sciezka = @"c:\dane\zawodnicy.txt"; string[] wiersze = File.ReadAllLines(sciezka); Console.WriteLine("Podaj nazwę kolumny"); // wybór szukanej kolumny string szukaneDane = Console.ReadLine(); int indeksSzkuanejKolumny=-1; string[] nazwyKolumn = wiersze[0].Split(';'); for (int i = 0; i < nazwyKolumn.Length; i++) if (nazwyKolumn[i] == szukaneDane) { indeksSzkuanejKolumny = i; break; } // liczenie średniej double sumaWag=0; if (indeksSzkuanejKolumny>-1) { for (int i