Zadanie tablice

W nowym projekcie zrób kalkulator który
umożliwia podanie prostego wyrażenia złożonego
z 2 argumentów i operatora w jednej linii. np:

wejście
4 + 7
wyjście:
11

uwaga! konieczne są spacje obok operatora

wersja utrudniona:
możliwe jest pominięcie spacji np:
wejście
4 +7
wyjście
11