Zadanie tablice

W nowym projekcie stworz program, który pozwala
Na przechowywanie dowolnej liczby nazwisk

Program najpierw pyta ile nazwisk ma przechowywać
a następnie po kolei wczytuje kolejne nazwiska

Na koniec wypisuje ile liter w sumie mają wszystkie
nazwiska

przykładowe wejście:
3
nowak
kowalski
nowacki

wynik: 20