Zadanie repalce

// zadanie: zamień w wyrazie ze zmiennej napis wszystkie
// znaki 'a’ na 'o’, natomiast znaki 'o’, zostaną zamienione na 'a’
// rezultat: olo mo kato