Zadanie BMI

Zadanie: w nowym projekcie
poproś użytkownika o wpisanie wagi i wzrostu
Program liczy BMI

BMI to iloraz wagi i wzrostu podniesionego
do kwadratu