Podsumowanie dnia poprzedniego

Console.WriteLine(„hej”); — wypisanie na ekran

zmienne:
string, int, bool

I/O
string dane =Console.ReadLine(); – czytanie do zmiennej

if.. else – instrukcja warunkowa

while(warunek logiczny)
{
ciało pętli
}
break – natychmiast wyjdź z pętli
continue – natychmiast przejdź do następnej iteracji