Zadanie tablice

W nowym projekcie zrób kalkulator który umożliwia podanie prostego wyrażenia złożonego z 2 argumentów i operatora w jednej linii. np: wejście 4 + 7 wyjście: 11 uwaga! konieczne są spacje obok operatora wersja utrudniona: możliwe jest pominięcie spacji np: wejście 4 +7 wyjście 11

Zadanie tablice

W nowym projekcie stworz program, który pozwala Na przechowywanie dowolnej liczby nazwisk Program najpierw pyta ile nazwisk ma przechowywać a następnie po kolei wczytuje kolejne nazwiska Na koniec wypisuje ile liter w sumie mają wszystkie nazwiska przykładowe wejście: 3 nowak kowalski nowacki wynik: 20

Zadanie daty

W nowym projekcie, stwórz program, który wypisuje kolejno wszystkie daty niedziel od dzisiaj do końca roku *wersja do domu – wypisuje niedziele niehandlowe

Zadanie Napisy

1) W nowym projekcie program prosi o podanie dowolnego zdania np: ala ma kota i ma psa następnie prosi o podanie wyrazu np: ma rezultat: program zwraca pozycję wystąpienia drugiego „ma” czyli w powyższym przypadku: 14 2) W nowym projeckie: Program prosi o wpisanie imienia i nazwiska np: „jan kOwalSki” Jako wynik zwraca poprawnie sformatowne

Podsumowanie dnia poprzedniego

Console.WriteLine(„hej”); — wypisanie na ekran zmienne: string, int, bool I/O string dane =Console.ReadLine(); – czytanie do zmiennej if.. else – instrukcja warunkowa while(warunek logiczny) { ciało pętli } break – natychmiast wyjdź z pętli continue – natychmiast przejdź do następnej iteracji