Zadanie zgadula

W nowym projekcie stworz program „zgadula”

program na wstępie losuje liczbę od 1 do 10

użytkownik ma 3 próby na zgadnięcie tej liczby
Za każdym razem kiedy nie trafi, program
pisze „pudło”

Gdy użytkownik trafi – program pisze „wygrałeś”
Gdy użytkownik nie trafi po 3 próbach pisze
„przegraleś”