Linki o it

.NET Framework 4.8 będzie ostatni. Teraz tylko .NET Core https://medium.com/@andy.watt83/the-net-framework-is-done-8aec3bbae12d Azure DevOps (narzędzie zastępujące VSTS) https://www.telerik.com/blogs/microsoft-azure-devops-what-you-need-to-know Safari I Firefox będa blokowac w swoich przeglądarkach trakowanie przez Facebooka i Google https://www.apnews.com/98a66a02aa984fc5aa0995005c72b86e Strona licząca najbardziej popularne frameworki front-endowe w repozytoriach na Githubie http://www.schkn.io/ Wrażenia z pracy jako juniot web dev https://oprea.rocks/blog/harsh-truths-junior-developer/ Sublime merge – narzędzie do gita

Zadanie Błędy

W nowym projekcie (aplikacja okienkowa) Zrob klase PlikManager , która realizuje zadanie wczytwania plików i danych do tablicy Zawodnikow. Klasa posiada pole: Separator – określające znak separacji i pole „pominNaglowe” – określajace czy mamy pomijać nagłówek. Klasa posiada Właściwość – ścieżka do pliku określająca ścieżkę do czytanego pliku Gdy następuja próba przypisania niepoprawnej ścieżki (do

Zadanie zawodnicy UI

W nowym projekcie stwórz program, który pozwala na wczytanie dowolnego pliku z danymi. Program pozawala na określenie ścieżki do pliku a także pozawla na określenie znaku separacji danych np: „;” (średnik) lub „,” (przecinek) lub ” ” (spacja) Wybór znaku separacji zrealizuj przy pomocy kontrolki radiobutton Dodatkowo daj możliwość okreśenia czy podczas importu pliku ma

Zadanie program okienkowy

  Stwórz program okienkowy z textboxem, w którym można podać ścieżkę do pliku Po kliknięciu przycisku Policz Dostajemy komuniakt w postaci messageBox, z informacją ile linii znajduje się w pliku. np dla pliku Zawodnicy.txt dostaniemy wynik: 18