Zadanie zawodnicy

W nowym projekcie dodaj stronę HTML, z możliwością
wyświetlenia listy zawodników (imie i nazwisko) z wybranego kraju
(podanego w polu tekstowym).
Zawodnicy pobierani są z bazy danych.
Całośc wykonaj z zastosowaniem technologii AJAX.

* Zawodnicy wyświetlani są jeden pod drugim
Kolor wyświetlania jest uzależniony od liczby zwracanych zawodników:

<3 - kolor czerwony >4 – kolor zielony
od 3 do 4 – kolor niebieski