Zadanie AJAX

Stwórz w nowym projekcie kalkulator z 3 polami
tekstowymi z możliwością podania
liczby A i B i znaku. Dane te wysyłane są
na serwer. Serwer przeprowadza obliczenie
i zwraca wynik.

Dodatkowo gdy znak jest
nieprawdiłowy serwer wysyła stosowny komuniakt.

Dodatkowo za każdym razem kiedy następuje
obliczenie. Równanie wraz z wynikiem jest
zapisywane do pliku tekstowego na serwerze w
postaci np: 10+5=15

Wersja zadania A: Stwórz przycisk policz!
Wersja zadania B: Policzenie równania nastęuje od
razu gdy zmienimy liczbę A , liczbę B lub znak.