Zadanie zawodnicy

W nowym projekcie dodaj stronę HTML, z możliwością wyświetlenia listy zawodników (imie i nazwisko) z wybranego kraju (podanego w polu tekstowym). Zawodnicy pobierani są z bazy danych. Całośc wykonaj z zastosowaniem technologii AJAX. * Zawodnicy wyświetlani są jeden pod drugim Kolor wyświetlania jest uzależniony od liczby zwracanych zawodników: 4 – kolor zielony od 3 do

Zadanie AJAX

Stwórz w nowym projekcie kalkulator z 3 polami tekstowymi z możliwością podania liczby A i B i znaku. Dane te wysyłane są na serwer. Serwer przeprowadza obliczenie i zwraca wynik. Dodatkowo gdy znak jest nieprawdiłowy serwer wysyła stosowny komuniakt. Dodatkowo za każdym razem kiedy następuje obliczenie. Równanie wraz z wynikiem jest zapisywane do pliku tekstowego