Zadanie Aplikacja Webowa

Stwórz klasę ZawodnicyManager, która posiada dwie
metody:

PodajZawodnika1() i PodajZawodnika2()

Obydwie metody pozwalają na znalezienie nazwiska
pierwszego zawodnika ale
PodajZawodnika1 – pobiera dane z pliku.txt a
PodajZawodnika2 – pobiera dane z bazy danych

Nazwisko pobrane z jednej i drugiej metody
wyświetl w osobnych txtboxach