Zadanie kolory

W nowym projekcie wczytaj imiona i nazwiska zawodników z pliku zawodnicy i wyświetl je na ekranie. Co drugie nazwisko powinno być pogrubione Imiona powinny być pokolorowane przy użyciu następujących barw: czerwony,niebieski,zielony,czerwony,niebieski,zielony, itd…. pierwsze imie na czerwono, drugie na niebiesko, trzecie na zielono, czwarte znowu na czerwono… <span style="color:red" > tekst </span> <b>tekst pogrubiony</b> <% int

Zadanie Aplikacja Webowa

Stwórz klasę ZawodnicyManager, która posiada dwie metody: PodajZawodnika1() i PodajZawodnika2() Obydwie metody pozwalają na znalezienie nazwiska pierwszego zawodnika ale PodajZawodnika1 – pobiera dane z pliku.txt a PodajZawodnika2 – pobiera dane z bazy danych Nazwisko pobrane z jednej i drugiej metody wyświetl w osobnych txtboxach