Zadanie rodzina

Stwórz klasę człowiek,
człowiek posiada imię, nazwisko, wiek,
a także rodziców (mamę i tatę) i dzieci, rodzeństwo

Zamodeluj powyższą sytuację.

W programie stwórz nową instancję człowieka
(siebie) wraz z najbliższymi członkami rodziny