Zadanie kalkulator – Klasy

W nowym projekcie stwórz klasę Kalkulator;
Kalkulator jest jedno funkcyjny , tzn
może ALBO dodwać albo odejmować, mnożyć lub dzielić.

Funkcja kalkulatora jest jego cechą.

Kalkulator powinien mieć metodę dwuargumentową przyjmującą dwie wartości
i zwracającą wynik. Wynik dodwania, mnożenia, dzielenia lub odejmowania w
zależności od tego jaka jest cecha tego kalkulatora

W programie stwórz 4 odrębne kalkulatory i wykonaj na nich przykłądowe działania

W klasie będzie 1 cecha i 1 metoda, która w zależności od cechy wykonuje
odpowiednia operacje