Zadanie kalkulator – Klasy

W nowym projekcie stwórz klasę Kalkulator; Kalkulator jest jedno funkcyjny , tzn może ALBO dodwać albo odejmować, mnożyć lub dzielić. Funkcja kalkulatora jest jego cechą. Kalkulator powinien mieć metodę dwuargumentową przyjmującą dwie wartości i zwracającą wynik. Wynik dodwania, mnożenia, dzielenia lub odejmowania w zależności od tego jaka jest cecha tego kalkulatora W programie stwórz 4