Zadanie – system skalowalny

Tworzymy system – kalkulator, nasz kalkulator potrafi: dodawac, odejmowac, mnozyc i dzielic Stworzmy klasę: dodawacz, odejmowacz, mnoznik i dzielnik Strzorzymy klasę kalkulator, która posiada metode „wykonajDzialanie” na 2 liczbach. Dodatkowo metoda przyjmuje jako trzeci argument rodzaj operacji. klakulator nie wie jaką operację wykonuje. On tylko wie na jakich liczbach. To już przekazana mu operacja wie

Zadanie dziedziczenie (Szkolenie programowanie .Net C# / SQL Warszawa)

Tworzysz program do generowania raportów w postaci plików : .CSV, .HTML, .SQL Każdy z plików posiada zawartość (treść), rozmiar, autora, sciezka Każdy z plików to powinna być osobna klasa. Każdy z plików posiada także metodę: „Zapisz”, która zapisuje plik na dysk w miejsce ścieżki (własnej). Plik na dysk zostaje zapisany z właściwym rozszerzeniem. Tj. HTML