Solucja do godz 14:30

Dzien4

 

Zrealizowane punkty 1 i 2

 

1) Stwórz model zawodnika (klasa zawodnik)
2) Skonweruj dane z pliku do kolekcji
zawodnikow – to zadanie niech będzie realizowane
przez oboną klasę – (klasa ZawodnicyManager)
(klasa ZawodnicyManager posiada metodę konweruj,
która przyjmuje na wejściu tablicę stringów i zwraca listę
Zawodnikow)