Solucja do godz 14:30

Dzien4   Zrealizowane punkty 1 i 2   1) Stwórz model zawodnika (klasa zawodnik) 2) Skonweruj dane z pliku do kolekcji zawodnikow – to zadanie niech będzie realizowane przez oboną klasę – (klasa ZawodnicyManager) (klasa ZawodnicyManager posiada metodę konweruj, która przyjmuje na wejściu tablicę stringów i zwraca listę Zawodnikow)