Zadanie zawodnicy

Pobierz plik

zawodnicy

I stwórz 3 tablice: imiona, nazwiska i kraje.
Wczytaj dane z pliku tekstowego do tablic

Wypisz wszystkie wczytane dane z tablicy

Polecenia pomocnicze:

int[] tab = { 1, 6, 7, 8 };
      Console.WriteLine(tab);

      int i = 0;
      while (i< tab.Length)
        Console.WriteLine(tab[i++]);

      // funkcja, która konweruje tablicę na string:
      string napis = string.Join(" ", tab);
      Console.WriteLine(napis);

      // operacje na plikach 

      string tekst = "ala ma kota";

      string sciezka = @"C:\dane\";

      File.WriteAllText(sciezka +"plik.txt", tekst);

      string wczytaneDane = File.ReadAllText(sciezka + "plik2.txt");

      Console.WriteLine(wczytaneDane);
      Console.WriteLine(wczytaneDane.Replace("\r\n","").Replace(" ","").Length);

      string[] linie = File.ReadAllLines(sciezka + "plik2.txt");

      string liczby = File.ReadAllText(sciezka + "plik3.txt");

      string[] tabLiczby = liczby.Split(' ');

      Console.ReadKey();