Zadanie tablice

Stwórz nowy projekt – program do przychowywania
nazwisk klientów i miast w ,których mieszkają
(potrzebne będą dwie tablice)
Program pozwala na wczytanie dowolnej liczby nazwisk
ale uzytkownik sam definuje na wstępie ile nazwisk
chce przechowywać.

II cześć zadania:
po wczytaniu wszystkich nazwisk program pyta o nazwę
miasta i wypisuje wszystkie nazwiska z danego miasta

rozwiązanie :

 Console.WriteLine("Ile klientów chcesz przechowywać?");
      int n = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

      string[] klienci = new string[n];
      string[] miasta = new string[n];

      int i = 0;
      while (i<n)
      {
        Console.Write(string.Format("Podaj {0} nazwisko z {1}: ", i+1, n));
        klienci[i] = Console.ReadLine();
        Console.Write(string.Format("Podaj {0} miasto z {1}: ", i+1, n));
        miasta[i] = Console.ReadLine();
        i++;
      }

      Console.WriteLine("Proszę podaj miasto");
      string szukaneMiasto = Console.ReadLine();

      i = 0;
      while (i<n)
      {
        if (szukaneMiasto==miasta[i])
        {
          Console.WriteLine(klienci[i]);
        }
        i++;
      }
      Console.ReadKey();