Tablice tablic

Wypisz obydwie tablice na ekran, używając pętli while.

 // to jest tablica postrzępiona ale wyjątkowa bo każdy wymiar wew. jest taki sam
      int[][] t1 = new int[3][];
      t1[0] = new int[] { 1, 2 };
      t1[1] = new int[] { 3, 4 };
      t1[2] = new int[] { 5, 6 };

      //zamiast tablicy postrzepionej mozna stworzyć tablicę wielowymiarową 

      int[,] t2 = new int[3, 2];
      t2[0, 0] = 1;
      t2[0, 1] = 2;
      t2[1, 0] = 3;
      t2[1, 1] = 4;
      t2[2, 0] = 5;
      t2[2, 1] = 6;