Zadania domowe zjazd I

JHTMLLET – Tagi HTML Często się zdarza, że pisząc stronę internetową piszemy tagi HTMLowe w postaci dużych, a czasami małych liter. Powoduje, że kod strony wygląda nieestetycznie. Twoim zadanie jest napisanie programu, który przerobi wszystkie tagi HTMLowe na duże litery, tzn, wszystkie litery pomiędzy znakami „<” a „>” zamieni na duże litery. Input Na wejściu

Zadanie zawodnicy WEB

pobierz dane ze strony używając Webclient : string tekst = new WebClient().DownloadString(„…”) zawodnicy Wykonaj następujące  3 programy: program wczytuje nazwę kraju i generuje nowy plik tylko z zawodnikami z danego kraju program pozwala na policzenie średniej wagi i wzrostu dla wybranego kraju (program działa w pętli i za każdym razem pyta o kraj) program tworzy

Tablice tablic

Wypisz obydwie tablice na ekran, używając pętli while. // to jest tablica postrzępiona ale wyjątkowa bo każdy wymiar wew. jest taki sam int[][] t1 = new int[3][]; t1[0] = new int[] { 1, 2 }; t1[1] = new int[] { 3, 4 }; t1[2] = new int[] { 5, 6 }; //zamiast tablicy postrzepionej mozna

Zadanie zawodnicy

Pobierz plik zawodnicy I stwórz 3 tablice: imiona, nazwiska i kraje. Wczytaj dane z pliku tekstowego do tablic Wypisz wszystkie wczytane dane z tablicy Polecenia pomocnicze: int[] tab = { 1, 6, 7, 8 }; Console.WriteLine(tab); int i = 0; while (i< tab.Length) Console.WriteLine(tab[i++]); // funkcja, która konweruje tablicę na string: string napis = string.Join("

Zadanie zgadula

W nowym projekcie stworz program zgadula, który generuje liczbę losową od 1 do 10 następnie uzytkownik probuje zgadnąć tę liczbę. Po zgadnięciu program wypisuje w ilu próbach udało się mu zgadnąć tę liczbę, wraz z historią strzałow użytkownik ma maksymalnie 5 prób na zgadnięcie Liczby losowe: int liczbaLosowa = new Random().Next(1, 10);

Zadanie tablice

Stwórz nowy projekt – program do przychowywania nazwisk klientów i miast w ,których mieszkają (potrzebne będą dwie tablice) Program pozwala na wczytanie dowolnej liczby nazwisk ale uzytkownik sam definuje na wstępie ile nazwisk chce przechowywać. II cześć zadania: po wczytaniu wszystkich nazwisk program pyta o nazwę miasta i wypisuje wszystkie nazwiska z danego miasta rozwiązanie